ASTRA – Asociace pro transparentnost

Spolek „ASTRA“ vznikl jako trvalé uskupení působící na území České republiky na národní úrovni.
Členskou základnu tvoří řádní a přidružení členové, přičemž 51 % z členské základny tvoří vždy nevládní neziskové organizace.

ČÍM SE ZABÝVÁME

Účelem spolku ASTRA je hájení, poskytování ochrany, podpory a služeb svým členům a koordinace jejich společného postupu v oblasti rozvoje občanské společnosti, demokracie, transparentnosti a boje proti korupci.

Hlavní činnost spolku ASTRA spočívá v realizaci projektů směřujících k všestrannému rozvoji občanské společnosti, mechanismů demokracie, transparentnosti a boje proti korupci, dále v analytické a investigativní činnosti, připomínkování a prosazování relevantní legislativy, pořádání seminářů, přednášek a konferencí, organizování kampaní, propagaci aktivit spolku a osvětě (např. prostřednictvím pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti), vydávání a distribuci publikací, brožur, letáků a dalších materiálů.

Dále je působnost spolku ASTRA zaměřena na poradenské a konzultační činnosti, účast v rozhodovacích procesech v relevantních oblastech, zapojování dobrovolníků,podporu dobrovolnictví obecně a na zvyšování profesionality členů a rozšiřování stávající sítě nevládních neziskových organizací.

 

Transparentnost a boj proti korupci

Otevřenost a průhlednost je naším dlouhodobým cílem.

Vzdělávání a poradenství

Chceme širokou veřejnost, která ví jak bojovat s korupcí.

Novinky

Astra ČR logo

Prvotní zpráva a analýza dat dotazníkového šetření

Analýza dat zpracovává výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo na podzim 2018. Jeho cílem  bylo získat

číst více
Astra ČR logo

Analýza korupčních rizik z pohledu občanské a odborné veřejnosti

Téma korupce na úrovni regionů a obcí je v České republice dlouhodobě opomíjené a přehlížené.

číst více
Astra ČR logo

Analýza otevřených zdrojů, regionálního tisku a radničních periodik

Analýza otevřených zdrojů a regionálního tisku hodnotí především úroveň otevřenosti samosprávy jako velmi účinného nástroje

číst více
Astra ČR logo

Kvantitativní analýza v oblasti prevence a řešení korupce na regionální a místní úrovni

S korupcí se v České republice samozřejmě nesetkáváme jen na celostátní úrovni. Je přítomna i

číst více
Astra ČR logo

Zásady zpracování osobních údajů

Tyto zásady se vztahují na naše spolupracovníky, příznivce a kohokoli jiného, kdo se na nás

číst více
Astra ČR logo

Spolek ASTRA vybral dodavatele dotazníkového sociologického šetření

V rámci projektu „Mapování rizik korupce v regionech“ jsme poptávali formou veřejné zakázky malého rozsahu

číst více
Astra ČR logo

Spolek ASTRA vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu

Chceme vás informovali, že spolek ASTRA, jehož posláním je oblast rozvoje občanské společnosti, demokracie, transparentnosti

číst více

Členové asociace

Projekty

Astra ČR logo

Mapování rizik korupce v regionech

I přes dlouhodobou snahu ČR prosazovat protikorupční opatření do všech oblastí veřejného vládnutí lze konstatovat,