ASTRA – Asociace pro transparentnost

Spolek „ASTRA“ vznikl jako trvalé uskupení působící na území České republiky na národní úrovni.
Členskou základnu tvoří řádní a přidružení členové, přičemž 51 % z členské základny tvoří vždy nevládní neziskové organizace.

ČÍM SE ZABÝVÁME

Účelem spolku ASTRA je hájení, poskytování ochrany, podpory a služeb svým členům a koordinace jejich společného postupu v oblasti rozvoje občanské společnosti, demokracie, transparentnosti a boje proti korupci.

Hlavní činnost spolku ASTRA spočívá v realizaci projektů směřujících k všestrannému rozvoji občanské společnosti, mechanismů demokracie, transparentnosti a boje proti korupci, dále v analytické a investigativní činnosti, připomínkování a prosazování relevantní legislativy, pořádání seminářů, přednášek a konferencí, organizování kampaní, propagaci aktivit spolku a osvětě (např. prostřednictvím pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti), vydávání a distribuci publikací, brožur, letáků a dalších materiálů.

Dále je působnost spolku ASTRA zaměřena na poradenské a konzultační činnosti, účast v rozhodovacích procesech v relevantních oblastech, zapojování dobrovolníků, podporu dobrovolnictví obecně a na zvyšování profesionality členů a rozšiřování stávající sítě nevládních neziskových organizací.

 

Transparentnost a boj proti korupci

Otevřenost a průhlednost je naším dlouhodobým cílem.

Vzdělávání a poradenství

Chceme širokou veřejnost, která ví jak bojovat s korupcí.

Novinky

Průběžné hodnocení Jednotného národního rámce

Zpráva s názvem Průběžné hodnocení Jednotného národního rámce je výstupem druhé etapy první fáze projektu

číst více
Astra ČR logo

Jak dopadlo stávající programové období z hlediska transparentnosti a nastavení mechanismů předcházení korupčního jednání?

Česká republika pomalu vstupuje do nového programového období 2021–27. Transparency International přitom měla možnost v rámci

číst více

Příručka o korupci

Publikace, kterou hodláte otevřít, vznikla jako součást projektu Mapování rizik korupce v regionech realizovaného Asociací

číst více

Stop tunelům je novým členem ASTRA

Od listopadu 2019 se novým členem ASTRA – Asociace pro transparentnost stalo ústecké sdružení Stop

číst více

V Pardubicích proběhla konference věnovaná transparentnosti v oblasti veřejného vládnutí

David Ondráčka, ředitel Transparency International zahajuje konferenci ASTRA v Pardubicích | zdroj: ASTRA Pod názvem

číst více

Konference pro zástupce veřejné správy na regionální a místní úrovni: Transparentní samospráva a občanská participace

Místo konání: Kongresové centrum Pardubice Datum konání: úterý 12. listopadu 2019, 9.30–15.30 Závěrečnou konferenci v rámci

číst více

Finální zpráva se závěry výzkumné části projektu

S cílem identifikovat a popsat korupční rizika spojená s využíváním veřejných prostředků na úrovni regionálních a

číst více

Finální zpráva z dotazníkového šetření

Předmětem zkoumání byla problematika vnímání korupce (definice korupce a motivace ke korupčnímu jednání, oblasti největších korupčních

číst více
Astra ČR logo

Vzdělávací a diskuzní seminář pro Liberecký kraj

Ve čtvrtek 13. června 2019 se uskuteční bezplatný vzdělávací a diskuzní seminář na téma Rizika

číst více
Astra ČR logo

Vzdělávací a diskuzní seminář pro Plzeňský kraj

V úterý 11. června 2019 se uskuteční bezplatný vzdělávací a diskuzní seminář na téma Rizika

číst více
Astra ČR logo

Vzdělávací a diskuzní seminář pro Karlovarský kraj

V úterý 4. června 2019 se uskuteční bezplatný vzdělávací a diskuzní seminář na téma Rizika

číst více
Astra ČR logo

Vzdělávací a diskuzní seminář pro Ústecký kraj

V úterý 28. května 2019 se uskuteční bezplatný vzdělávací a diskuzní seminář na téma Rizika

číst více

Členové asociace

Projekty

Astra ČR logo

Protikorupční robustnost jednotného národního rámce

Byť pokusy o zneužívání fondů jako příležitost pro snadné obohacení nejsou masově spojeny se selháním

Mapování rizik korupce v regionech

I přes dlouhodobou snahu ČR prosazovat protikorupční opatření do všech oblastí veřejného vládnutí lze konstatovat,