Stop tunelům je novým členem ASTRA

Od listopadu 2019 se novým členem ASTRA – Asociace pro transparentnost stalo ústecké sdružení Stop tunelům, které se dlouhodobě snaží bojovat proti korupci ve veřejném prostoru. Jde o apolitické sdružení občanů, za jehož vznikem stála nespokojenost se situací ve veřejné správě města Ústí nad Labem.

Sdružení vzniklo v reakci na nezveřejnění návrhu nového územního plánu města Ústí nad Labem v roce 2011, který kvůli navrženému dopravnímu řešení zásadním způsobem zasahoval do majetkových práv a životů více než tří set lidí a firem.

V kontextu dalších, korupcí zavánějících kauz spojených s vedením města byla tato situace poslední kapkou do pomyslného poháru trpělivosti rozhořčených obyvatel města. Sdružení se po celou dobu své existence snaží monitorovat činnost nejen místního zastupitelstva, ale i dalších subjektů veřejné správy.

ASTRA a její cíle

Protikorupčních organizací vzešlých z občanské společnosti, které se systematicky věnují lokálnímu boji proti korupci a řešení problémů na místní úrovní, není v České republice mnoho. A právě záměr situaci změnit, proniknout do problematiky korupčních jevů na nejnižší úrovni vládnutí a podněcovat smysluplná řešení propojováním lokálních hráčů, tvoří jeden z pilířů, které stály za vznikem naší asociace.

Její vizí je propojovat občanské spolky, sdružení a seskupení aktivních občanů, kteří se ocitli v přímém kontaktu s různými projevy korupce a snaží se proti nim bojovat. ASTRA chce jejich činnost propojovat a sdílet s nimi jak vlastní expertní know-how, tak jednotlivou praxi všech zapojených sdružení.