V Pardubicích proběhla konference věnovaná transparentnosti v oblasti veřejného vládnutí

David Ondráčka, ředitel Transparency International zahajuje konferenci ASTRA v Pardubicích | zdroj: ASTRA

Pod názvem Transparentní samospráva a občanská participace se 12. listopadu 2019 konala v Pardubicích celodenní konference pořádaná spolkem ASTRA – Asociace pro transparentnost, z.s. (ASTRA). Zaštítila ji poslankyně a místopředsedkyně Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR Věra Kovářová.  Diskutovalo se o principech transparentnosti v kontextu komunálního vládnutí, roli tajemníků, kultuře radničních periodik, ale i o konkrétních zkušenostech malých obcí s otevíráním radnic.  

Věra Kovářová, poslankyně PSP ČR za STAN vítá hosty na konferenci ASTRA | zdroj: ASTRA

Konferenci otevřela poslankyně PSP ČR Věra Kovářová (STAN), která označila občanskou participaci za klíčový prvek demokracie a vyzdvihla význam práva na informace jako nástroje občanské kontroly při zapojování do správy věcí veřejných. Nezájem občanů o veřejnou kontrolu vládnutí bývá „sycen“ vytvářením negativního obrazu o úrovni celostátní politiky, která je vládnoucími garniturami často prezentována jako zkorumpovaná a pro občany je nesrozumitelná a těžko uchopitelná.

Pro všechny úrovně vládnutí však platí, že jsou to právě občané, kteří by měli hrát hlavní roli v otázkách souvisejících s rozhodováním – žádat o informace, dostávat je, ale především nepodléhat dojmu, že není nutné se o veřejné dění starat, když „to“ přeci zástupci volené moci zařídí.

Transparentní samospráva a občanská participace

Karel B. Müller a jeho prezentace o kontextu komunální politiky | zdroj: ASTRA

Úvahám o postavení tajemníků samospráv z hlediska kontinuity po změně vedení města, příčinách konfliktů mezi tajemníky a orgány obce a způsobech, jak jim předcházet, se ve svém příspěvku věnovala tajemnice MÚ Bučovice Andrea Kovářová.

Problematice střetu zájmů a požadavkům na transparentnost v kontextu komunální politiky se zabýval Karel B. Müller. Inspiroval posluchače k zamyšlení nad otázkami, proč potřebujeme transparentnost, poukázal na souvislosti mezi důvěrou občanů v instituce a jejich funkčnost, na úskalí tzv. patologické transparentnosti a proč i politika potřebuje svůj zákulisní prostor.

Šárka Trunkátová z Oživení hovořila o radničních zpravodajích a jejich roli z hlediska občanské participace. Představila hlavní přístupy pro vytvoření nestranného obsahu tak, aby periodika nesloužila k sebeprezentaci vedení radnic, a na konkrétních ukázkách ilustrovala, jak může vypadat „nestrannost“ v pojetí některých českých redakcí.

O otevřených datech a jejich využití v praxi hovořil Jakub Malina z odboru hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra ČR. Zabýval se otázkou standardizace dat a výhodami, které přístup přináší samosprávám, hovořil o neefektivitě publikování dat, které se nejdříve složitě otevřou, aby se následně opět staly uzavřenými, a o moderních technologiích, které pomáhají řešit konkrétní problémy obcí.

Odpolední speed-dating: sdílení dobré praxe

Sdílíme dobrou praxi v rámci formátu speed-dating | zdroj: ASTRA

Odpolední část konference se zaměřila na sdílení postupů z denní praxe obcí a měst, jejichž dobrovolně zavedená služba či přístup přispívá k proobčansky orientovanému prostředí a efektivnímu naplňování principů veřejné služby.

Hovořilo se o zásadách tvorby brněnského metropolitanu, který se v analýze městských zpravodajů 2018 umístil v čele radničních periodik z 65 největších samospráv v ČR (Zuzana Gregorová, Brno), o zkušenostech s participativním rozpočtem a využívání proobčansky orientovaných komunikačních nástrojů (Vlasta Doláková, Starý Plzenec), o paletě nástrojů a služeb, které město provozuje a zprostředkovává tak místním občanům možnost participace na věcech veřejných, a o unikátním provozu bezplatné právní poradny pro sociálně slabší občany (Petr Král, Mimoň), o přístupech malé obce významně zvyšujících transparentnost a eliminujících rizika korupce v oblasti veřejných zakázek (Vít Olmr, Psáry) a o zveřejňování informací v souvislosti s investicemi města, které mají občané k dispozici díky interaktivní investiční mapě, která je propojená s aktuálním rozpočtem města (Alena Skoupá, Blansko).

Všechna uvedená témata úzce souvisejí se zaměřením projektu Mapování rizik korupce v regionech, který se s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR zabývá zvyšováním transparentnosti veřejné správy v souladu s tematickým cílem 11 Dohody o partnerství. Hlavní pilíře a výstupy projektu představila na konferenci koordinátorka ASTRA Jana Stehnová.

Prezentace ke stažení

Andrea Kovářová – Tajemník (obecní úřad) oproti orgánům obce
Jakub Malina – Otevřená data v České republice
Karel B. Müller – Střet zájmů a požadavek transparentnosti
Šárka Trunkátová – Radniční periodika a jejich role z hlediska občanské participace

Projekt Mapování korupce v regionech je spolufinancován Evropskou unií.