Finální zpráva z dotazníkového šetření

Předmětem zkoumání byla problematika vnímání korupce (definice korupce a motivace ke korupčnímu jednání, oblasti největších korupčních příležitostí, rozšíření korupce a změna míry korupce v čase), rizikovost rozdělování veřejných prostředků (ve smyslu veřejných zakázek a evropských dotací), zhodnocení protikorupčních opatření (vzdělávání veřejné sféry, transparentnost ve veřejné správě, zapojení veřejnosti) i osobní zkušenost s korupcí.

Dotazníkové šetření proběhlo na podzim roku 2018. Prvotní analýza dat byla předložena počátkem roku 2019 a je přístupna zde.

Podrobně popsaná data a prvotní závěry podrobila pracovní skupina projektu dalšímu vyhodnocení. Celou finální zprávu si můžete přečíst zde.