Prvotní zpráva a analýza dat dotazníkového šetření

Astra ČR logo 29. března 2019

Prvotní zpráva a analýza dat dotazníkového šetření

Analýza dat zpracovává výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo na podzim 2018. Jeho cílem  bylo získat

Více
Astra ČR logo 12. listopadu 2018

Analýza korupčních rizik z pohledu občanské a odborné veřejnosti

Téma korupce na úrovni regionů a obcí je v České republice dlouhodobě opomíjené a přehlížené.

Více
Astra ČR logo 12. listopadu 2018

Analýza otevřených zdrojů, regionálního tisku a radničních periodik

Analýza otevřených zdrojů a regionálního tisku hodnotí především úroveň otevřenosti samosprávy jako velmi účinného nástroje

Více
Astra ČR logo 28. června 2018

Kvantitativní analýza v oblasti prevence a řešení korupce na regionální a místní úrovni

S korupcí se v České republice samozřejmě nesetkáváme jen na celostátní úrovni. Je přítomna i

Více
Astra ČR logo 25. května 2018

Zásady zpracování osobních údajů

Tyto zásady se vztahují na naše spolupracovníky, příznivce a kohokoli jiného, kdo se na nás

Více
Astra ČR logo 9. května 2018

Spolek ASTRA vybral dodavatele dotazníkového sociologického šetření

V rámci projektu „Mapování rizik korupce v regionech“ jsme poptávali formou veřejné zakázky malého rozsahu

Více
Astra ČR logo 3. dubna 2018

Spolek ASTRA vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu

Chceme vás informovali, že spolek ASTRA, jehož posláním je oblast rozvoje občanské společnosti, demokracie, transparentnosti

Více