Vzdělávací a diskuzní seminář pro Středočeský kraj

Astra ČR logo

Dne 14. května 2019 se uskuteční bezplatný vzdělávací a diskuzní seminář na téma Rizika korupce v regionech a jejich snižování cestou otevřeného vládnutí a občanské participace.

Seminář je určen pro zastupitele a úředníky místních samospráv Středočeského kraje a je pořádán ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj jako součást našeho víceletého projektu Mapování rizik korupce v regionech uskutečněného v rámci Operačního programu Technická pomoc.

Bližší informace o místě a době konání a předběžný program naleznete v následujícím odkaze.