Spolek ASTRA vybral dodavatele dotazníkového sociologického šetření

Astra ČR logo

V rámci projektu „Mapování rizik korupce v regionech“ jsme poptávali formou veřejné zakázky malého rozsahu dodavatele pro „Přípravu a realizaci on-line dotazníkového sociologického šetření na území ČR“.

Dne 26. 4. 2018 proběhlo hodnocení dvou nabídek a to od firmy IPSOS s. r. o . a STEM/MARK a. s. Obě nabídky obsahovaly všechny části požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách. Na základě jediného kritéria a to nejnižší nabídkové ceny byla vybrána společnost IPSOS s. r. o .

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek.

Smlouva o dílo IPSOS.