Analýza otevřených zdrojů, regionálního tisku a radničních periodik

Astra ČR logo

Analýza otevřených zdrojů a regionálního tisku hodnotí především úroveň otevřenosti samosprávy jako velmi účinného nástroje prevence korupce na regionální (obecní) úrovni na základě definovaných aspektů, kdy v některé z krajů dosahují velmi dobrého hodnocení a jsou příkladem dobré praxe. Zároveň formuluje obecná doporučení k naplnění standardů dobré správy.

Analýza tak má za cíl poskytnout inspiraci a vodítko pro zavádění koncepčních opatření směřujících k větší transparentnosti veřejné správy a otevřenosti ke spolupráci s občanskou veřejností na úrovni regionů a obcí.

Analýza otevřených zdrojů a regionálního tisku navazuje na průzkumy, které ASTRA – Asociace pro transparentnost, a.s. realizovala v rámci projektu Mapování rizik korupce v regionech. Shromážděná data tvoří významný kontext, do kterého jsou zasazeny údaje získané z osobních rozhovorů s představiteli občanské i odborné veřejnosti a následně z analýzy webových portálů vybraných krajů, radničních a dalších regionálních periodik.

Celou analýzu si můžete přečíst zde.