BEZPLATNÝ WORKSHOP v Sokolově: ÚŘAD BEZ KORUPCE

Astra ČR logo
V úterý 27. srpna 2019 se uskuteční bezplatný workshop Úřad bez korupce: snižování korupčních rizik s důrazem na jejich regionální charakter, který pořádá spolek ASTRA za podpory Ministerstva pro místní rozvoj a Mezirezortní koordinační skupiny k protikorupčnímu vzdělávání.
Půldenní workshop se bude konat v Sokolově a zváni jsou volení zástupci i zaměstnanci obecních, městských i krajského úřadu Karlovarského kraje.
Problematika rizika korupce v regionech a jejich snižování cestou otevřeného vládnutí a občanské participace bude dána do kontextu místních specifik vyplývajících ze zjištění dílčích závěrů víceletého projektu Mapování rizik korupce v regionech uskutečněného v rámci Operačního programu Technická pomoc.
Bližší informace o místě a době konání a předběžný program naleznete v následujícím odkaze.