Bezplatný workshop v Liberci: Úřad bez korupce

Astra ČR logo

V úterý 6. srpna 2019 se uskuteční bezplatný workshop Úřad bez korupce: snižování korupčních rizik s důrazem na jejich regionální charakter, který pořádá spolek ASTRA za podpory Ministerstva pro místní rozvoj a Mezirezortní koordinační skupiny k protikorupčnímu vzdělávání.

Půldenní workshop se bude konat v Liberci a zváni jsou volení zástupci i zaměstnanci obecních, městských i krajského úřadu Libereckého kraje.

Problematika rizika korupce v regionech a jejich snižování cestou otevřeného vládnutí a občanské participace bude dána do kontextu místních specifik vyplývajících ze zjištění dílčích závěrů víceletého projektu Mapování rizik korupce v regionech uskutečněného v rámci Operačního programu Technická pomoc.

Bližší informace o místě a době konání a předběžný program naleznete zde.